Domein Moeder- en kindzorg

Doelstellingen

Onderzoek

De KHK richt haar projectmatig onderzoek bij voorkeur op domeinen, waarop afgestudeerde bachelors in de gezondheidszorg (vroedvrouwen, verpleegkundigen en andere) een sleutelrol spelen in het bewaken en optimaliseren van het mensgerichte karakter van de zorg.

Er wordt steeds gewerkt vanuit interdisciplinair onderzoek, en zoveel mogelijk in samenspraak met bestaande organisaties, zowel in de profit- als in de non-profitsector.

Wij willen onze projecten vorm geven in het kader van een aantal onderzoekslijnen.

Onderwijs, vorming en opleiding

De KHK is wat betreft de opleiding van verpleegkundigen én van vroedvrouwen de grootste hogeschool in Vlaanderen. Wij organiseren naast de basisopleidingen ook heel wat banaba's, postgraduaten en navorming.

Ook in de opleiding van andere bachelors binnen het studiegebied gezondheidszorg zijn wij toonaangevend. Vanuit interdisciplinaire en departementsoverstijgende samenwerking zijn wij in staat om bevorderende aspecten van gezondheid, welzijn en welbevinden binnen samenlevingsverbanden te promoten. Zie ook: onderzoeksdomein functionele voeding en biomedische technologie.

Binnen al deze opleidingen willen wij de resultaten van ons onderzoek inbedden in de curricula via het werken met capita selecta, studiedagen, en internationale uitwisseling.

Dienstverlening

KOM wil inzake moeder- en kindzorg:

 

2020 - KHKempen