Domein Moeder- en kindzorg

Wat is "KOM"?

Het onderzoeksdomein ‘zorg om moeder en kind’ is één van de tien prioritaire onderzoeksdomeinen binnen de Katholieke Hogeschool Kempen. Op het symposium ‘Pijnmanagement bij kinderen’ van 16 februari 2007 werd het onderzoeksdomein voorgesteld onder de naam "KOM".

Het letterwoord KOM vat de essentie van onze doelstellingen. De "o" van onderzoek verbindt en omvat de "k" van kind en de "m" van moeder. Het substantief "kom" suggereert de geborgenheid, de schoot; het werkwoord: uitnodiging, troost, maar ook uitdaging.

Zo symboliseert dit woord voor ons zowel goede zorg als de dynamiek van degelijk onderzoek. Het letterwoord "kom" is op een speelse en tedere manier verwerkt in het logo dat op een bootje lijkt dat een kind veilig over de golven draagt.

De kracht van het icoontje ligt volgens ons in de gesuggereerde synergie tussen mensen én openheid op de wereld. Zo typeert dit letterwoord kernachtig de traditie én de huiscultuur van onze departementen gezondheidszorg.

Missie 

De KHK wil toonaangevend zijn in onderwijs, projectmatig onderzoek en dienstverlening op het domein van moeder- en kindzorg. Via een permanente samenwerking met het arbeidsveld en in antwoord op actuele maatschappelijke behoeften willen wij bijdragen tot de kwaliteitsverhoging van de moeder- en kindzorg, tot de optimalisering van het vrouw-, kind- én gezinsvriendelijke karakter ervan, alsook tot de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen.

Binnen het onderzoekscentrum voorzien we drie  pijlers:

- verpleegkundig en vroedkundig wetenschappelijk onderzoek;

- onderwijs, vorming en opleiding;

- maatschappelijke dienstverlening.

Lees meer bij doelstellingen.

2020 - KHKempen