Domein Moeder- en kindzorg

Publicaties

'Van-mens-tot-mens'-projecten in de kijker: Mensen dichter bij elkaar brengen en Europa dichter bij de mensen (2007). EUregionaal, april-mei, 8.

Download dit artikel.

Gorp, I. van, Fransen, R., Groeneveld, J. en Tjon A Ten, W. Dr. (2006) Pijn bij kinderen in de praktijk. Pijnperiodiek, 3 (4), 2-5. 

Download dit artikel.

Daneels, M. (2007) Weten we hoe het voelt? Verslag symposium 'Pijnmanagement bij kinderen' . Polsslag, 11 (1), 1-2.

Download dit artikel.

Daneels, M., Pottie, C., Desmyttere A. (2005) Family-Centered Maternity Care: de geborgenheid van het bevallen thuis hand in hand met het comfort van het bevallen in het ziekenhuis. Tijdschrift voor vroedvrouwen, 11 (5).

Download dit artikel.

Delwiche E., Jonckers S., Allegaert K., Stuer A & Van Gorp I. (2009) Welke ervaringen rapporteren zorgverleners met betrekking tot de implementatie en het gebruik van een pijnprotocol voor pasgeborenen op de materniteit? Een vergelijkend onderzoek in twee Vlaamse ziekenhuizen. Tijdschrift voor Vroedvrouwen.

Van Steenbeeck E., Van Gorp I., Stuer A., & Allegaert K. (2009) Niet-farmacologische pijnreducerende maatregelen bij pasgeborenen en zuigelingen. Tijdschrift van de Belgische kinderarts. 11 (3), 28 – 36.

Poster kennistest Pijn bij kinderen

Allegaert K., Nijs J., Stuer A., Van Gorp I. (2009). Bellenblaas & tekenfilms. Wetenschappelijk onderzoek naar afleiding bij pijn. Tijdschrift voor kinderverpleegkunde. 15 (4), 20-25.

Vervloet, V., Vandijck, D. (2009). Kennis en attitude van professionele hulpverleners aangaande preconceptionele zorg: een systematisch overzicht van de literatuur. Tijdschrift Voor Vroedvrouwen, jg 15, nr2, 87-95

Vervloet, V. (2009). Studenten vroedvrouw en preconceptionele zorg: een beschrijven donderzoek naar kennis en attitude. Tijdschrift Voor Vroedvrouwen, jg 15, nr 6, 314-322

Studenteneindwerken

2020 - KHKempen