Domein Lokaal sociaal en lokaal economisch beleid

Home

Voor de opleidingen tot professioneel gerichte bachelor is toegepast wetenschappelijk onderzoek een middel bij uitstek om de afstemming en de verwevenheid met het beroepenveld en het werkveld te realiseren. Daarom heeft de Katholieke Hogeschool Kempen een aantal onderzoeksdomeinen en toepassingsdomeinen afgebakend waarin ze toonaangevend wil zijn. Zij functioneren als regionaal kennisportaal voor KMO's, instellingen en lokale besturen. Daarnaast moeten zij ook de toegangspoort vormen tot de expertisedomeinen van de Associatie.

Eén van de die onderzoeksdomeinen is ‘lokaal sociaal en lokaal economisch beleid’. Dit valt onder de cluster “handelswetenschappen en bedrijfskunde”, waaraan de departementen HWBK en Sociaal Werk verbonden zijn. 

Wie zijn we?

Het Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid voert binnen de opdrachtsverklaring van de Katholieke Hogeschool Kempen beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek uit en verstrekt kwaliteitsvolle dienstverlening aan lokale en regionale actoren. Zo wil ze bijdragen aan het bevorderen van welvaart en welzijn in de regio en een duidelijk toegevoegde waarde bieden aan de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Daarnaast wil ze een expertisecentrum zijn voor lokale en regionale besturen, profit en non-profitorganisaties. Door nauw samen te werken met universitaire onderzoekscentra en andere nationale en internationale netwerken ontsluit ze kennis en toepassingen voor lokale en regionale actoren en versterkt ze haar eigen expertise.

De onderzoeksgroep voert multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek uit dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Belangrijke objectieven zijn de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten in de praktijk en de integratie van de verworven kennis en de ontwikkelde methodieken in het opleidingstraject van studenten. Naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, wensen de medewerkers van de onderzoeksgroep een bijdrage te leveren aan het publieke en wetenschappelijke discours door middel van artikelen, lezingen, congresbijdragen en interviews.

Onze onderzoeksactiviteiten situeren zich in vier sectoren: (1) lokale overheden, (2) duurzaam ondernemen, (3) armoede en lokale en armoedebestrijding en (4) consumentenbehoeften en consumentengedrag.

 

 

2018 - KHKempen - berenice.storms@khk.be