Consumentenbehoeften en consumentengedrag

Home

In deze onderzoekslijn staan de wensen en behoeften van consumenten centraal. We onderzoeken de kenmerken en de schaalgrootte van bepaalde behoeften of consumptiepatronen en de wijze waarop deze evolueren. Via kwalitatieve onderzoeksmethoden trachten we nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium op te sporen.

Daarnaast focussen we op duurzaam consumeren en willen we achterhalen welke factoren kansen en hindernissen creëren voor (duurzame verandering van) consumentengedrag. Vertrekpunt bij deze onderzoeken is zowel het individuele consumentenperspectief, als de fysieke en sociale omgeving waarin consumenten denken en handelen.

 

2022 - KHKempen - berenice.storms@khk.be