Consumentenbehoeften en consumentengedrag

Lopende projecten

Effectief Budgetmanagement. Hoe komen tot duurzame gedragsverandering?

Dit project bouwt verder op het minimumbudgettenproject, waarbij we onderzochten hoeveel financiële middelen mensen nodig hebben om op een minimaal aanvaardbare manier te kunnen participeren aan onze samenleving. Hoe noodzakelijk het identificeren van basisbehoeften en het opstellen van een bijhorende richtnorm voor een minimumbudget ook is, het volstaat niet om de armoede in ons land op te heffen. Mensen hebben daarnaast ook individuele ondersteuning nodig. Het is immers vaak niet voldoende om hen de financiële mogelijkheid te geven om gezond en autonoom te leven, de betrokkenen moeten ook het gedrag (leren) stellen dat correspondeert met de richtnorm en deze gedragsverandering moet ook een duurzaam karakter krijgen, wil ze een maatschappelijk verschil maken.

In dit onderzoeksproject gaan we op zoek naar de kritische succesfactoren om te komen tot duurzame gedragsverandering bij lage inkomensgezinnen bij het beheren van hun budget.

In werkpakket 1 willen we via een systematische literatuurreview achterhalen welke interventies werken en waarom een interventie wel of niet werkzaam is. Het resultaat hiervan is een checklist van kenmerken, aangepast aan de specifieke situatie, die een succesvolle strategie karakteriseren.

In werkpakket 2 willen we aan de hand van deze checklist de bestaande praktijk (bv. de consumentenscholen) onder de loep nemen.

In werkpakket 3 willen we een interventie designen op basis van de kennis vergaard in  werkpakketten 1 en 2 en de interventie testen in vergelijking met een controle (traditionele) interventie.

De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot concrete methodieken (uitgewerkt in werkpakket 4) die hulpverleners kunnen hanteren in hun budgethulpverlening. Verder hopen we om via dit project ontsloten evidence, de opleiding Sociaal Werk meer “evidence based” te maken. Ook voor de opleiding Handelswetenschappen en bedrijfskunde (inz. Bedrijfsmanagement/marketing) levert het inzicht in processen die leiden tot duurzame gedragsverandering directe input voor heel wat opleidingsonderdelen.

Bérénice Storms - Jan Brodala - Evi Dirickx

In samenwerking met:

Siegfried Dewitte - Koen Hermans

K.U. Leuven

 

 

 

 

2021 - KHKempen - berenice.storms@khk.be