Onderzoeksdomein ICT

Agenda

14 februari 2006 : Studiedag ICT helpt

ICT helpt

Op deze studiedag wordt gedemonstreerd hoe u aan de specifieke noden van individuele leerlingen met leermoeilijkheden (ADHD, dyslexie, autismespectrum, motorische achterstand, fysische en mentale handicaps ...) kunt voldoen met behulp van de middelen en informatie uit het project "ICT helpt".

Het project “ICT helpt” inventariseerde het afgelopen jaar immers digitale werkmiddelen en tools die voor de Nederlandstalige markt voorhanden zijn voor leerlingen met een studeerproblematiek in een klas- of schoolcontext, en bracht ze samen onder één website (www.icthelpt.be).  Ook tips in het gebruik ervan in de klas werden toegevoegd.

Met name zijn deze digitale hulpmiddelen een belangrijke hefboom tot inclusief onderwijs.  Getuigenissen, workshops, demonstraties en presentaties van lopende projecten rond deze thematiek maken deze studiedag tot een praktische kennismaking met leermateriaal dat ook u op korte termijn kunt inzetten in de eigen klas- of schoolpraktijk.

Realia studiedag “ICT helpt”

Wat?   

Studiedag over aanbod aan en integratie van digitale leermiddelen ter ondersteuning van leerlingen met specifieke leermoeilijkheden (ADHD, dyslexie, autismespectrum, motorische achterstand, fysische en mentale handicaps …) in alle soorten van onderwijs

Voor wie? 

leerkrachten, directies, studiebegeleiders, CLB-medewerkers

Waar?    

Katholieke Hogeschool Kempen, Campus Geel

Wanneer?     

do. 15/02 2007 van 10.00 tot 17.00 uur

Kosten?

20€

Meer info?   

wendy.peerlings@khk.be  ; zie ook www.icthelpt.be. Scholen ontvangen een afzonderlijke flyer voor dit initiatief begin januari 2007..

                                       

 

Algemene KHK-agenda

2020 - KHKempen - jan.dekelver@khk.be