Onderzoeksdomein ICT

 
" Om grootse dingen te realiseren,moeten we

niet alleen handelen, maar ook dromen;

niet alleen plannen,maar ook geloven."

Anatole France
 


Nieuws

Visie

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is een kritische factor in de ontwikkeling van de regio Kempen. Niet enkel in zuiver technologische richtingen maar economische, sociale en maatschappelijke evoluties liggen uitdagingen waarin ICT een sleutelpositie inneemt. De koppeling tussen toegepast onderzoek en opleiding binnen de bacheloropleidingen logistiek,  elektronica-ICT, toegepaste informatica en masteropleiding elektronica-ICT van de KH Kempen is van essentieel belang. De synergie tussen ICT en andere onderzoeksdomeinen biedt een enorm potentieel.

Doelstellingen

De KHKempen voert in domein van de Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT), gedragen door alle betrokken opleidingen, toegepast onderzoek en draagt expertise uit.

Op verschillende domeinen realiseert de KHKempen vandaag een voortrekkersrol.  Er wordt samengewerkt met partners op regionaal, Vlaams en Europees niveau.
De onderzoeksgroep ICT   

  • onderzoekt innoverende toepassingen van ICT in synergie met de andere onderzoeksdomeinen van de KHKempen; 
  • is dienstverlenend voor andere de andere KHK onderzoeksgroepen en biedt ICT ondersteuning;
  • zorgt voor de koppeling tussen het onderzoeksdomein ICT en de opleidingen;
  • werkt aan regionale verankering van het onderzoeksdomein;
  • werkt samen binnen de associatie KULeuven;
  • onderzoekt de mogelijkheden inzake spinn of activiteiten.
Partners in kennis:
01/06 -Geel

Onderzoek, dienstverlening, expertise, innovatie en vorming
Infonamiddag met lezingen, workshops, demostands en infopunten waar onderzoek en dienstverlening aan de Katholieke Hogeschool Kempen centraal staan.

Voor alle informatie, surf naar www.khk.be/partnerinkennis

Studiedag Toegankelijk Internet: 17/05 PHL

Internet in het buitengewoon onderwijs? Natuurlijk!
Tijdens deze studiedag geven wij enkele goede praktijkvoorbeelden.

Lees meer.

WAI-NOT presentatie op uitreiking SWIFT-prijs Koning Boudewijnstiching.

In 2006 ontving WAI-NOT de SWIFT prijs van de Koning Boudewijnstiching. Op 27 februari werd de SWIFT prijs 2007 toegekend aan de organisatie Skyway voor hun Sencity project. Sencity ontwikkelt interactieve installaties die dove jongeren laat deelnemen aan muzikale evenementen. Ook WAI-NOT werd tijdens de uitreiking toegelicht.
Meer info.

Studiedag ICThelpt - 15 februari 06

Studiedag over aanbod aan en integratie van digitale leermiddelen ter ondersteuning van leerlingen met specifieke leermoeilijkheden (ADHD, dyslexie, autismespectrum, motorische achterstand, fysische en mentale handicaps …) in alle soorten van onderwijs
Meer info

CERA AWARD voor KHK studenten

Op 30 november werden Stijn Bukenbergs uit Balen en Kristof Maes uit Lommel, studenten van de KH Kempen,  samen met nog zes andere laureaten, bekroond met een Cera Award voor hun project waarbij ze voor de vzw WAI-NOT het internetgebruik voor mensen met verstandelijke beperkingen verbeterden.
Meer info

 

 

 

2020 - KHKempen - jan.dekelver@khk.be