Onderzoeksdomein ICT - Inclusie en ICT

Agenda

15/02/06 Studiedag ICT helpt
   
   

Voorbije activiteiten en berichten

23/11/06 Internationalisering onderwijs Antwerpen
   
   

Agenda

15 februari 2006 : Studiedag ICT helpt

ICT helpt

Op deze studiedag wordt gedemonstreerd hoe u aan de specifieke noden van individuele leerlingen met leermoeilijkheden (ADHD, dyslexie, autismespectrum, motorische achterstand, fysische en mentale handicaps ...) kunt voldoen met behulp van de middelen en informatie uit het project "ICT helpt".

Het project “ICT helpt” inventariseerde het afgelopen jaar immers digitale werkmiddelen en tools die voor de Nederlandstalige markt voorhanden zijn voor leerlingen met een studeerproblematiek in een klas- of schoolcontext, en bracht ze samen onder één website (www.icthelpt.be).  Ook tips in het gebruik ervan in de klas werden toegevoegd.

Met name zijn deze digitale hulpmiddelen een belangrijke hefboom tot inclusief onderwijs.  Getuigenissen, workshops, demonstraties en presentaties van lopende projecten rond deze thematiek maken deze studiedag tot een praktische kennismaking met leermateriaal dat ook u op korte termijn kunt inzetten in de eigen klas- of schoolpraktijk.

Wat?   

Studiedag over aanbod aan en integratie van digitale leermiddelen ter ondersteuning van leerlingen met specifieke leermoeilijkheden (ADHD, dyslexie, autismespectrum, motorische achterstand, fysische en mentale handicaps …) in alle soorten van onderwijs

Voor wie? 

leerkrachten, directies, studiebegeleiders, CLB-medewerkers

Waar?    

Katholieke Hogeschool Kempen, Campus Geel

Wanneer?     

do. 15/02 2007 van 10.00 tot 17.00 uur

Kosten?

20€

Meer info?   

wendy.peerlings@khk.be  ; zie ook www.icthelpt.be. Scholen ontvangen een afzonderlijke flyer voor dit initiatief in december 2006..

Voorbije activiteiten

Internationalisering onderwijs Antwerpen
Donderdag 23 november 06

beeld uitnodiging

Waar : Digipolis Antwerpen
Voor wie? Leerkrachten, directies, ICT-coördinatoren en contactpersonen voor internationale projecten van alle scholen in Antwerpen (basis, secundair, hoger, volwassenen)
Wat? Deelnemers informeren over subsidiemogelijkheden voor internationale ICT projecten, voorstellen van gerealiseerde projecten, nagaan of lokale samenwerking tot een internationaal project kan leiden voor Antwerpen
KHK bijdrage : Jan Dekelver stelt Europese ervaring met het WAI-NOT project voor.
Info jan.dekelver@khk.be - uitnodiging

 

2020 - KHKempen - jan.dekelver@khk.be