Onderzoeksdomein ICT - Inclusie en ICT

K-point kan u helpen!

Non-profit en social profit organisaties hebben soms weinig expertise op het vlak van ICT.
K-point
biedt op het kruispunt van ICT en kansengroepen mogelijkheden tot samenwerking. Heeft u vragen over ICT toepassingen ten dienste van uw organisatie of de doelgroep die u bereikt ? Dan kan K-point u misschien helpen.

K-Point stelt zijn kennis en expertise ter beschikking van organisaties uit de non-profit en social profit sector. Er zijn verschillende mogelijkheden tot samenwerking.

U laat ons weten wat uw vragen zijn en wij proberen, samen met u een oplossing te vinden. Samenwerking kan verschillende vormen aannemen.

Samen onderzoek voeren.

Heeft u belangrijke onderzoeksvragen ? Dan kunnen wij samen op zoek gaan naar manieren om dit onderzoek te voeren en met u op verkenning gaan naar mogelijkheden om dat onderzoek te financieren. K-point heeft ervaring met regionale, Vlaamse en Europese onderzoeksfondsen.

Dienstverlening

Onderzoekers en docenten van K-point voeren een opdracht uit die omschreven wordt in een overeenkomst. Voor de uitvoering van de opdracht wordt een normale vergoeding betaald.

In het laatste jaar van de opleiding tot bachelor of master doorlopen de studenten een stage in een bedrijf of organisaties en maken doorgaans in deze context ook een eindwerk. De organisatie staat dan in voor de dagelijkse opvolging van de stage en plukt ook de vruchten van de samenwerking.

In het kader van een stage kunnen echter ook problemen aangepakt worden die buiten de expertise van uw organisatie vallen en waar ervaren onderzoekers en docenten van de KHK zich engageren om het werk inhoudelijk te ondersteunen. In dat geval wordt naast de stageovereenkomst ook een inspanningsverbintenis gemaakt waarbij u enkel de inzet van de docent-onderzoeker vergoedt.

Heeft u zelf ideeën of vragen ? Laat het ons horen. Jaarlijks wil K-point drie groepen van studenten inschakelen om concrete problemen mee te helpen oplossen.

Enkele voorbeelden  :

ICT competentietoets voor mensen met verstandelijke beperkingen

Tijdens het academiejaar 2006-2007 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een "ICT-competentietest voor mensen met verstandelijke beperking". Opdrachtgever is WAI-NOT vzw. 4 studenten van de opleiding Elektronica-ICT ontwikkelen een website die het moet mogelijk maken om basis ICT competenties te meten zoals:

In samenwerking met onderzoekers van Internet Inclusief en technisch ondersteund door een ervaren docent ICT werken de 4 studenten deze opdracht uit. Een student ergotherapie, die intussen stage loopt in een school buitengewoon onderwijs, dient als klankbord. Een groep van 5 studenten ergotherapie staan klaar om de toepassing uit te testen in verschillende scholen buitengewoon onderwijs. Zij zullen feedback geven om de ICT-competentietest bij te sturen.

Ontwikkeling e-mail toepassing voor mensen met verstandelijke beperkingen

Op 30 november 06 werden Stijn Bukenbergs uit Balen en Kristof Maes uit Lommel, afgestudeerde ingenieurs aan de Katholieke Hogeschool Kempen, bekroond met een Cera Award voor hun project waarbij ze voor de vzw WAI-NOT het internetgebruik voor mensen met verstandelijke beperkingen verbeterden.

Het WAI-NOT project promoot ICT en internetgebruik bij de opleiding en de begeleiding van mensen met verstandelijke beperkingen. De KH Kempen is een actieve partner in dit project. WAI-NOT vernauwt de digitale kloof om zo de sociale integratie te ondersteunen. Het biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te internetten binnen een toegankelijke online-omgeving. Daartoe staat het ‘WAI-NOT Internet Pretpark' ter beschikking. Deze aangepaste website is educatief, (re)creatief, informatief en interactief. Om overheidsinformatie op deze website toegankelijk te maken voor de doelgroep, heeft Kristof een extra onderdeel aan de website toegevoegd. Met die uitbreiding krijgen de gebruikers van WAI-NOT relevante informatie van de overheid. Daarnaast legde Kristof zich toe op het attractief en gebruiksvriendelijk maken van WAI-NOT Internet Pretpark. Stijn zorgde op zijn beurt voor een belangrijke toepassing: een aangepast e-mailsysteem voor de WAI-NOT-gebruikers. Daardoor kunnen mensen met een mentale beperking nu eenvoudiger communiceren met hun ouders en familie. Het systeem is aangepast aan de verschillende niveaus van beperking.
Stijn en Kristof ontvingen voor hun bijdrage de CERA-award.

Heeft u zelf ideeën ? Laat het ons horen. Jaarlijks wil K-point drie groepen van studenten inschakelen om concrete problemen mee te helpen oplossen.

 

 

2020 - KHKempen - jan.dekelver@khk.be