Onderzoeksdomein ICT - Inclusie en ICT

Expertise

ICT expertise

De onderzoeksgroep heeft kennis en toegang tot een uiteenlopende waaier van technologieën in het domein van ICT. Netwerken, websites, databanken, beveiliging, hulpmiddelen, .... zijn domeinen die in meerdere opleidingen van de KH Kempen voorkomen. De vakdocenten stellen hun expertise op dit terrein ter beschikking.

Interfacing

Binnen sociol-profit en non-profit organisaties behoren ICT vaardigheden meestal niet tot de kern-competenties. K-point biedt u een gesprekspartner die de brug kan leggen tussen de noden van uw organisatie en de ICT mogelijkheden die hulp kunnen bieden. Binnen de verschillende opleidingen van de KH Kempen komen wij immers in contact met een zeer brede waaier van organisaties en bedrijven.

Probleem oplossend vermogen

Door het samenbrengen van expertise uit verschillende onderzoeksgroepen en departementen onstaat synergie en een groot oplossend vermogen. Een probleem kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. De kans om een geschikte oplossing te vinden neemt daardoor aanzienlijk toe.

Projectmatig werk

K-point medewerkers hebben al heel wat ervaring opgebouwd in het projectmatig aanpakken van problemen. Planning, uitvoering en kwaliteitsbewaking verlopen op een gestructureerde manier, waardoor de kwaliteit van het werk toeneemt.

Zorg voor continuïteit

Onderzoekswerk en dienstverlening aan de KH Kempen wil niet in de plaats treden van commerciële activiteit. Na afloop van een project trachten wij oplossingen te zoeken om de continuïteit te verzekeren. Het kan zijn dat uw organisatie zelf de noodzakelijke competenties verwerft of dat u samenwerkt met externe partners.

 

2020 - KHKempen - jan.dekelver@khk.be