Onderzoeksdomein ICT - Inclusie en ICT

Lopende projecten

logo WAI-NOT

WAI-NOT

WAI-NOT promoot ICT en Internetgebruik bij de opleiding en begeleiding van mensen met verstandelijke beperkingen. WAI-NOT wil daarmee de digitale kloof verder vernauwen om zo de sociale integratie te ondersteunen.
WAI-NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te Internetten binnen een voor hen toegankelijk online-omgeving. Daartoe staat het WAI-NOT Internet Pretpark ter beschikking. Deze aangepaste website is educatief, (re)creatief, informatief en interactief.
De KHKempen werkt samen met WAI-NOT vzw om deze doelstellingen te realiseren.

De website, toegankelijk voor mensen met verstandelijke beperkingen : www.wai-not.be
De website voor leerkrachten, begeleiders, ouders : www.wai-not.org

logo Internet Inclusief

Internet Inclusief

In dit onderzoek willen wij komen tot een beter zicht op de verwachtingen van volwassenen met een verstandelijke beperking inzake het gebruik van websites en resultaatgerichte aanbevelingen voor het ontwerp en gebruik van websites formuleren.
Meer info

Logo WAI-NOT test

De WAI-NOT test

De “WAI-NOT test” is een instrument dat helpt om uw website toegankelijk te maken voor

  • mensen die kunnen communiceren maar problemen hebben met lezen en schrijven;
  • mensen die abstracte en complexe informatie moeilijk kunnen begrijpen;
  • mensen die vaak symbolen, prenten of gesproken taal gebruiken.

Een team van medewerkers van WAI-NOT vzw, de Katholieke Hogeschool Kempen en WABLIEFT ontwikkelt en voert de “WAI-NOT test” uit. Er wordt samengewerkt met “anysurfer” om te komen tot een geïntegreerd advies voor het ontwerpen van websites toegankelijk voor diverse doelgroepen.
Meer info

logoICThelpt

ICThelpt

ICT helpt verleent informatie aan leerkrachten, ouders en andere begeleiders over nieuwe aangepaste / aanpasbare software, hardware, websites en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met bijzondere noden op een duurzame manier.
ICThelpt wil een samenwerkingsverband en een aanspreekpunt binnen het domein van ICT-toepassingen voor jongeren met een beperking, vooral in het onderwijs, waar leerkrachten ouders en geïnteresseerden terecht kunnen voor gerichte en praktische informatie.
ICThelpt wil onderzoeksinitiatieven en onderzoeksvragen rond ICT-toepassingen en aanpassingen voor personen met een beperking en de toegepaste relevantie ervan samenbrengen
ICThelpt wil scholingsinitiatieven rond dit thema samenbrengen en stimuleren
Meer info.

logoKlareTaal

Klare Taal

Dit onderzoek zal eerst een overzicht maken van de regels voor het schrijven van “Klare Taal”. Hieruit zullen objectieve criteria worden gedestilleerd die “Klare Taal” meetbaar maken. Naar het voorbeeld van bestaande leesbaarheidsindexen voor het Engels, zal een leesbaarheidsindex voor het Nederlands ontwikkeld worden. Verder zal onderzocht worden of bestaande vertaalsoftware (tussen twee verschillende talen) kan ingezet worden voor het vertalen van standaard Nederlands naar “Klare Taal”. Het gender-aspect vormt een belangrijk aandachtspunt binnen dit onderzoek. Het onderzoek maakt deel uit van een ESF-gefinancierd project “klaar voor klare taal”.
Meer info

2020 - KHKempen - jan.dekelver@khk.be